Tai Nghe EMC-5

Là tai nghe dùng cho các loại máy bộ đàm.

Tư Vấn Bán Hàng