Pin bộ đàm motorola gp3188plus

Là pin dùng cho máy bộ đàm motorola gp 1000/ gp3188plus

Tư Vấn Bán Hàng