Sạc máy smp 418

Là sạc dùng cho smp 418 máy bộ đàm.

Tư Vấn Bán Hàng