Pin bộ đàm kenwood Tk 3178

Là pin dùng cho máy bộ đàm kenwood Tk 3178

Tư Vấn Bán Hàng