Pin bộ đàm motorola Xir P3688

Là pin dùng cho máy bộ đàm motorola Xir P3688

Tư Vấn Bán Hàng