Pin bộ đàm kenwoodtk 720

Là pin dùng cho máy bộ đàm kenwoodtk 720

Tư Vấn Bán Hàng