Sạc bộ đàm motorola GP1000/GP3188PLUS

Là sạc dùng cho bộ đàm motorola GP1000/GP3188PLUS

Tư Vấn Bán Hàng