Pin bộ đàm icom BP279/280

Là pin dùng cho máy Pin bộ đàm icom BP279/280

Tư Vấn Bán Hàng