Pin bộ đàm motorola xir p3150

Là Pin máy bộ đàm motorola xir p3150

3.7V lithium

Tư Vấn Bán Hàng